U bent huurder bij Sint Trudo?

Contact

Corp Support is voor u als huurder van Sint Trudo het eerste aanspreekpunt met betrekking tot vragen over de betaling van de maandelijkse huur, huurachterstanden, treffen van betalingsregelingen en schuldhulp vraagstukken.

Moet u nog één of meerdere bedragen aan Sint Trudo betalen? En heeft u daar een vraag over? Hieronder vindt u antwoord op veelgestelde vragen.

U wilt betalen?

U kunt op onderstaande manieren betalen.

iDEAL link verlopen of kwijt?
Ontvangt u maandelijks een iDEAL link van Sint Sint Trudo, maar bent u die kwijt of werkt deze niet meer. Helaas is het niet mogelijk om een nieuwe iDEAL link te verzenden.

Wilt u zelf via internetbankieren of via uw bank de betaling verrichten?
Dit kunt u als volgt doen. Het rekeningnummer van Sint Trudo is:
IBAN: NL19 RABO 0151039771
BIC: RABONL2U

t.n.v Sint Trudo, Eindhoven

Let op! Vergeet niet het betalingskenmerk bij de betaling te vermelden. Dit kunt u vinden in de correspondentie die u van ons hebt ontvangen. Kunt u deze niet terugvinden, vermeld dan duidelijk uw naam en adres als betaalkenmerk en de maand waarop u betaling betrekking heeft.

Wilt u via pin betalen?
Betalen op het kantoor van Corp Support kan alleen op afspraak. En met pin. Contant betalen is niet mogelijk. U kunt ook de huur betalen op het kantoor van Sint Trudo.

Heeft u een betalingsprobleem?

Is het voor u echt een probleem om de huurprijs van Sint Trudo op tijd te betalen? Neem dan direct met ons contact op. Onze medewerkers binnen Corp Support zoeken dan samen met u naar een oplossing voor het probleem. Misschien heeft u wel recht op huurtoeslag. Of mogelijk kunnen we u helpen met een betalingsregeling en/of advies omtrent uw mogelijk financiële situatie.

Hoe eerder u contact opneemt bij betalingsproblemen, hoe beter. Op deze wijze vermindert u de kans op een deurwaarderstraject (incl. kosten) en is het makkelijker om samen met ons een betalingsoplossing te vinden.

Heeft u meerdere schulden?

Heeft u schulden, geldzorgen of vragen over uw financiën, dan kunt u ook terecht bij de Werkplaats Financiën XL. Hier werken vrijwilligers (ervaringsdeskundigen), WIJeindhoven, sociaal raadsliedenwerk en budgetcoaches van de gemeente samen. Meer informatie vind je op www.werkplaatsfinancien.nl.

U kunt ook contact opnemen met de gemeente Eindhoven en WijEindhoven.

Wat als u n.a.v. de brief geen actie onderneemt?

Als u de huurprijs niet op tijd – dus uiterlijk op de eerste dag van de maand – betaalt, krijgt u rond de 5e van de maand een herinnering. U kunt dan alsnog betalen, zonder verdere gevolgen. Doet u dat niet, dan volgt halverwege de maand een aanmaning. Als u ook die aanmaning niet betaalt, moeten wij helaas een deurwaarder inschakelen.

De deurwaarder zal namens Sint Trudo de huurschuld innen. Mocht u na herhaaldelijke verzoeken van de deurwaarder uw huurachterstand niet betalen, dan kan de deurwaarder de rechter vragen om uw huurcontract te beëindigen of beslag te leggen op uw spullen. Dat kan betekenen dat uw woning wordt ontruimd. Aanvullend kan beslag op uw inkomen en vermogen worden gelegd.

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Bel: 040- 402 32 35 op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur. Of stuur een e-mail naar: trudo@corpsupport.nl.