Huurincasso namens de corporaties

007 Enrique Meesters Eindhoven Janssen Janssen WEB 20210623

Geheel of gedeeltelijke outsourcing. De snelste weg naar preventieve huurincasso.

“Hoe slimmer en efficiënter we onze zaken regelen, hoe meer tijd we overhouden om ervoor te zorgen dat onze klanten prettig in hun woning en buurt wonen. Daarom gaan we de huurincasso op een andere manier regelen.”

Met deze woorden introduceerde woningcorporatie Sint Trudo ruim 6 jaar geleden het outsourcen van haar huurincasso naar Corp Support. Inmiddels hebben woningcorporaties zoals JOOST en Woongoed Middelburg ervoor gekozen om ook geheel of gedeeltelijk de huurincasso aan Corp Support uit te besteden. De ene keer in naam en uitstraling van de woningcorporatie en de andere keer vanuit Corp Support.

Corp Support heeft kennis en ervaring met alle gangbare bedrijfsinformatiesystemen binnen de corporatiebranche. De woningcorporatie blijft dus altijd direct zicht houden op de gedane incasso acties. Samen kunnen we sneller sociale signalen aan elkaar koppelen en preventieve acties ondernemen.

Corp Support draagt zorg voor een geruisloze overgang, tevreden huurders, dalende huurachterstanden en een vermindering van het aantal ontruimingen. Corp Support werkt daarbij namens de corporatie samen met de stedelijke partijen op het gebied van vroegsignalering, schuldhulpverleningstrajecten, etc.