Laatste kans traject

030 Enrique Meesters Eindhoven Janssen Janssen WEB 20210623

Als eerdere pogingen zijn mislukt!

Een eerlijke en realistische laatste kans. Daar staat Corp Support voor.

Heb je een ontbinding- en ontruimingsvonnis bij de rechtbank gehaald, maar wil je de ontruiming voorkomen? Dan adviseren wij je om altijd een vaststellingsovereenkomst c.q. bruikleenovereenkomst met jouw (oud) huurder af te sluiten. Het vonnis blijft voor de duur van zeker één jaar uitvoerbaar en bij niet nakoming van de gemaakte afspraken is het mogelijk om alsnog te ontruimen. Corp Support zorgt - naast het vormgeven van een dergelijke overeenkomst - voor de gehele coördinatie en bewaking van de gemaakte afspraken. De oude ‘huurder – verhuurder’ relatie wordt hiermee op een natuurlijke wijze onderbroken. Na een succesvolle periode heb jij er een betere huurder voor terug.

Het Laatste Kans Traject van Corp Support bestaat uit de volgende pijlers:

  • Een duidelijk traject, middels afspraken vastgelegd in een overeenkomst.
  • Het bewaken van de voortgang en nakoming van de gemaakte afspraken.
  • Corp Support is aanspreekpunt voor huurder en begeleiding gedurende de duur van de overeenkomst.
  • Bij niet nakoming van de afspraken, regelt en begeleidt Corp Support de ontruiming.

Naast oog voor de gehele financiële (schulden) situatie, kijkt Corp Support ook naar de sociale problematiek van jouw huurder en legt de verbinding naar de hulpverlenende partijen uit jouw stad/regio. Want het één is (helaas) vaak met het ander verbonden.