Jurisprudentie mei

Pexels element digital 1370294

Kantonrechter Amsterdam 24 maart 2022
Een alleenstaande 52-jarige man die bij zijn moeder was ingetrokken moet een driekamerhuurwoning binnen 4 maanden verlaten nu zijn moeder is overleden. Geen voortzetting van de huurovereenkomst.

Kantonrechter Haarlem 2 maart 2022
Huurder van een woonruimte moet de zelf aangebrachte voorzieningen aan de sociale huurwoning weer verwijderen. Erf is ingrijpend verbouwd wat de verhuurbaarheid ernstig aantast.

Gerechtshof Amsterdam-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem 29 maart 2022
Illegale prostitutie vanuit de woning met bijbehorende overlast. Huurder schiet tekort in zijn verplichting zich als goed huurder te gedragen. Lik op stuk beleid woningstichting.

Kantonrechter Rotterdam 11 maart 2022
Ontbindingsvordering voor overlast is door de Kantonrechter afgewezen. Verhuurder heeft onvoldoende onderbouwd dat de betreffende huurder aanstichter is van een burenruzie. Verhuurder heeft huurder onvoldoende in de gelegenheid gesteld zijn kant van het verhaal te vertellen.