Stijgende uitgaven voor huurders

Pexels erik mclean 9381802

Het zal aan niemand onopgemerkt voorbij zijn gegaan. De prijzen voor het dagelijkse levensonderhoud stijgen sinds begin dit jaar in rap tempo. Boodschappen bij de supermarkt, benzine- en dieselprijzen aan de pomp en vooral de energieprijzen van stroom en gas schieten de pan uit.

Dit zijn allemaal zaken waar een woningcorporatie geen invloed op heeft. Het enige waar een corporatie invloed op heeft, is het percentage jaarlijkse huurverhoging. Corporaties zijn in deze maand druk bezig om hun huurders voor het einde van de maand een brief te sturen met daarin het voor hen geldende huurverhogingspercentage per 1 juli a.s. Ook dat zal voor veel huurders een verhogend effect hebben op hun maandelijkse (woon)lasten.

De grootste uitdaging voor het budget van mensen zit hem nu vooral in de onzekerheid van de energieprijzen. Dit is naast ontwikkelingen op een uiterst volatiele energiemarkt, ook afhankelijk van welk contract een huurder heeft afgesloten met hun energiemaatschappij. Het verschilt dus sterk individueel per huurder.

Hoewel de prijzen aan de pomp per 1 april zijn gedaald door toedoen van de Overheid, geldt dat zo niet direct voor de energieprijzen. Door Den Haag zijn wel maatregelen aangekondigd, zoals onder andere verlaging van de energiebelasting en compensatie voor de laagste inkomens (met onder andere een bijstandsuitkering). Maar voor dat laatste moeten de huurders zich wenden tot hun gemeente. Dat kan dan ook weer verschillen per gemeente hoe een en ander uitgevoerd wordt.

Voor een deel van de huurders kan het tot problemen gaan leiden bij het betalen van hun maandelijkse (woon)lasten, waaronder de huur. Schuldhulpverleners verwachten al een flinke stijging van het aantal aanmeldingen met problematische schulden.

Dit zal in de komende tijd dan ook zijn weerslag kunnen hebben in oplopende huurachterstandscijfers bij corporaties. Hoe dit precies allemaal gaat uitpakken is zoals gezegd sterk individueel afhankelijk. Het leveren van maatwerk door alle betrokken organisaties blijft dus enorm belangrijk. Daar blijven wij als Corp Support ons dan ook maximaal voor inzetten.