Aanpak hoofdpijndossiers

Sommige dossiers bent u misschien liever kwijt dan rijk.

Dossiers die veel energie kosten en niet het resultaat brengen dat u voor ogen heeft. Wij spreken dan van hoofdpijndossiers. En deze dossiers nemen we graag voor u uit handen.

Vanuit de gedachte ‘Paracetamol voor uw hoofdpijndossier’ nemen wij de zware en/of arbeidsintensieve sociaal-juridische hoofdpijndossiers van u over. Denk hierbij aan dossiers op het gebied van hinder en overlast, intimidatie en bedreiging van uw medewerkers, multiprobleem huurders en woonfraude.

Hiermee heeft uw organisatie weer lucht. U kunt zich vervolgens richten op uw reguliere werkzaamheden en op de doelen die u zich heeft gesteld. Hoofdpijndossiers zijn vaak hevig en voor korte duur, waarbij onze aanpak direct verlichtend werkt en de druk van uw organisatie haalt. Ondertussen werkt Corp Support aan de juiste structurele oplossing voor uw hoofdpijndossier.

Aanpak hoofdpijndossiers
Via een daadkrachtige en effectieve aanpak, gebaseerd op een sociaal maar juridisch sterk onderbouwd dossier, wordt een juridisch traject veelal voorkomen.

Van juridische check tot juridisch traject

Twijfelt u over uw dossieropbouw? Kan een onafhankelijk straatonderzoek u verder helpen in uw afweging wel of niet het juridische traject op te zoeken? Wilt u sparren over een dossier? Ook dit is mogelijk bij Corp Support. Samen met onze ervaren juristen, kunnen we u vroegtijdig adviseren over uw dossieraanpak en kijken welke kansen er liggen om het dossier aan te vullen of nog beter, een juridische traject te voorkomen. Maar natuurlijk kunnen we dit traject ook voor u uitvoeren. Na onze scan en het daaropvolgend advies gaan we dan daadkrachtig aan de slag. Tijdens dit gehele traject onderhouden wij contact met overlastmelders en betrokken stedelijke partijen zoals gemeente, politie en hulpverlenende instanties.

Overleden huurder-dienstverlening
Wat te doen als een huurder komt te overlijden? Een intensief traject volgt om de woning weer beschikbaar te maken voor een volgende huurder. In onderstaande animatie kunt u zien hoe Corp Support u hierbij kan helpen.

Bekijk ook deze infographic, waarin precies staat uitgelegd hoe CorpSupport te werk gaat.

Huurder overleden, wat nu?