Preventieve huurincasso

Omdat voorkomen altijd beter is!

Zeker binnen sociale huur, waarbij een goed traject aan de voorkant nodig is om niet tot ontruimen te hoeven overgaan. Corp Support helpt je hierbij met een aantal oplossingen: