Preventieve huurincasso

Omdat voorkomen altijd beter is!

Zeker binnen sociale huur, waarbij een goed traject aan de voorkant nodig is om niet tot ontruimen te hoeven overgaan. Corp Support helpt u hierbij met een aantal oplossingen: