124 Enrique Meesters JJ HR 20230418

Een laatste kans als eerdere pogingen zijn mislukt.

Een eerlijke en realistische laatste kans. Daar staat Corp Support voor.

Heb je een ontbinding- en ontruimingsvonnis bij de rechtbank gehaald, maar wil je de ontruiming voorkomen? Dan adviseren wij je om altijd een vaststellingsovereenkomst c.q. bruikleenovereenkomst met jouw (oud) huurder af te sluiten. Het vonnis blijft voor de duur van zeker één jaar uitvoerbaar en bij niet nakoming van de gemaakte afspraken is het mogelijk om alsnog te ontruimen. Corp Support zorgt - naast het vormgeven van een dergelijke overeenkomst - voor de gehele coördinatie en bewaking van de gemaakte afspraken. De oude ‘huurder – verhuurder’ relatie wordt hiermee op een natuurlijke wijze onderbroken. Na een succesvolle periode heb jij er een betere huurder voor terug.

Naast oog voor de gehele financiële (schulden) situatie, kijkt Corp Support ook naar de sociale problematiek van jouw huurder en legt de verbinding naar de hulpverlenende partijen uit jouw stad/regio. Want het één is (helaas) vaak met het ander verbonden.

Wat zit er in het laatste kans traject?

  • Afspraken vastgelegd in een overeenkomst.
  • Het bewaken van de voortgang en nakoming van de gemaakte afspraken.
  • Corp Support is aanspreekpunt voor huurder en voor begeleiding, gedurende de duur van de overeenkomst.
  • Bij niet nakoming van de afspraken, regelt Corp Support de ontruiming.
095 Enrique Meesters JJ HR 20230418

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?

Neem dan contact met ons op via 088 730 34 59 of mail naar [email protected].

Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat