127 Enrique Meesters JJ HR 20230418

Geheel of gedeeltelijke outsourcing. De snelste weg naar preventieve huurincasso.

“Hoe slimmer en efficiënter we onze zaken regelen, hoe meer tijd we overhouden om ervoor te zorgen dat onze klanten prettig in hun woning en buurt wonen. Daarom gaan we de huurincasso op een andere manier regelen.”

Met deze woorden introduceerde corporatie Trudo ruim 8 jaar geleden het outsourcen van haar huurincasso naar Corp Support. Inmiddels hebben meerdere corporaties zoals JOOST en Woongoed Middelburg ervoor gekozen om ook geheel of gedeeltelijk de huurincasso aan Corp Support uit te besteden. De ene keer in naam en uitstraling van de corporatie en de andere keer vanuit Corp Support.

Corp Support heeft kennis en ervaring met alle gangbare bedrijfsinformatiesystemen binnen de corporatiebranche. De corporatie blijft dus altijd direct zicht houden op de gedane incasso acties. Samen kunnen we sneller sociale signalen aan elkaar koppelen en preventieve acties ondernemen.

Corp Support draagt zorg voor een geruisloze overgang, tevreden huurders, dalende huurachterstanden en een vermindering van het aantal ontruimingen. Corp Support werkt daarbij namens de corporatie samen met de stedelijke partijen op het gebied van vroegsignalering, schuldhulpverleningstrajecten, etc.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?

Neem dan contact met ons op via 088 730 34 59 of mail naar [email protected].

Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat